- [-A-] [-Ą-] [-B-] [-C-] [-Č-] [-D-] [-E-] [-Ę-] [-Ė-] [-F-] [-G-] [-H-] [-I-] [-Į-] [-Y-] [-J-] [-K-] [-L-] [-M-] [-N-] [-O-] [-P-] [-R-] [-S-] [-Š-] [-T-] [-U-] [-Ų-] [-Ū-] [-V-] [-Z-] [-Ž-]

Pagal temas

-------- A -------

Ai bėda bėda.doc
Aikim bernai kalėdauc.jpg
Aisim į laukelį.doc
Aisim, mergos, aisim, bernai, kalėda.docx
Aisma i kalna.docx
Ajo merga per sodų.doc
Ak bruoli bruoli.docx
An kalna malūnėlis.doc
An kalnelio an aukštojo.doc
An kalno vyšnia.doc
Anksti rytą kėliau (Rėza).jpg
Anoj pusėj lauko.doc
Ant kalnelio jovaras stovėjo.doc
Ant kalnelio jovaras stovėjo.jpg
Ant atbėga laivužis.doc
Arso patvuorie skėidryna.doc
Aš eisiu namo, namo.doc
Aš išdainiavau.doc
Aš nusieičiau (L. Rėza).jpg
Aš pasėjau linelius.doc
Aš pasėjau žalią liną.doc
Aš per kiemelį jodamas.doc
Aš prasiverči pusį lunga.docx
Aš viens sūnaitis pas tetušį augau.docx
Aš viens sūnaitis pas tetušį augau.jpg
Ataeina bernų pulkas.doc
Ateis rudenėlis.docx
Atjoc berneliu.doc
Atlėkė alnis devyniaragis.doc
Atvažiavo piršlys, leliumai.docx
Aug liepelė aug žalioji.doc
Auga obelėlė.doc
Auga ont kalno joudas avietelės.doc
Augo girioj klevelis.doc
Augo kieme klevelis.docx
Aukšti kalnā kadagynā.doc
Aukšti kalna margi dvara.doc
Aukšti kalna.doc
Aukšti kalnai lygios lankos.doc
Aukšti kalneliai.doc
Aušta aušrelė patekies saulelė.doc
Aušta aušrelė patekies saulelė.docx
Aušta aušrelė žaliuodama.doc
Aušta aušrelė zariuoja.doc
Aušta aušrelė, zariuoja.jpg
Aušta aušrelė.docx

[Į viršų]

-------- Ą -------


[Į viršų]

-------- B -------

Bėki, laivuži.docx
Bieg upeli vingurdama.doc

[Į viršų]

-------- C -------


[Į viršų]

-------- Č -------

Čiulba ulba sakalas.doc

[Į viršų]

-------- D -------

Da gaidužij negedoja.docx
Dai gali lauko sienelė.docx
Daina apie senovę.doc
Dainuokit, mergelės.doc
Darži oželis, leliumoj.docx
Dieną besniganti.docx
Do balondei klani gieri.doc
Duosiu Petrui pupų bliūdą.doc

[Į viršų]

-------- E -------

Ei kieno kieno.doc
Ei kieno kieno.jpg
Ei kilo kilo.doc
Ei, jauga jauga.docx
Ei, kas numynė juodą takelį.jpg
Ei, kilo, kilo (Rėza).jpg
Ei, liustas runda.doc
Eina saulelė aplinkui dangų.doc
Eina saulelė aplinkui dangų.docx
Eisim žvejoti.doc
Eisim, broliai, šiena pjauti.jpg
Eisiu į girią.doc
Eisiu i kalna.doc
Er išdyga žali leipa.doc

[Į viršų]

-------- Ę -------


[Į viršų]

-------- Ė -------

Ėr padarė ė padarė gaidys alu.doc

[Į viršų]

-------- F -------


[Į viršų]

-------- G -------

Gaidys radis mėiži grūda.docx
Gale laukelio stadula (1).docx
Gale laukelio stadula.docx
Gale svirno balta liepa.doc
Gardus alutis padarytas.doc
Gardus alutis padarytas.jpg
Gegułė gegułė.doc
Gerkit gerkit svetelė.doc
Gerkit gerkit, broliukai.doc
Gieda gaideliai rynuoja.doc
Grįskime mergos jievaro tiltu.jpg

[Į viršų]

-------- H -------


[Į viršų]

-------- I -------

Ir išvedė šašurėlis tancun.doc
Ir išvedė šešurėlis tancun.jpg
Ir numirė kazokėlis.doc
Ir pajauga žalė lėipa.docx
Ir susumdžiau šarkas varnas.doc
Išjuo bruolis.docx
Išleidau ožką rešutaut.doc

[Į viršų]

-------- Į -------


[Į viršų]

-------- Y -------


[Į viršų]

-------- J -------

Jau aušt aušružė.doc
Jau sutemo temela.doc
Jau sutemo temela.jpg
Jievaro tiltas.docx
Jiš kur tu mergela.doc

[Į viršų]

-------- K -------

Kad mas auguom do bruoliukai.docx
Kai aš buvau mažiučiukas.docx
Kai aš jojau jojau.doc
Kai saulytė patekėja.doc
Kaklelis gerti ištroško (1).doc
Kaklelis gerti ištroško.doc
Kam tavo, vilkeli, akelės šviesios.docx
Kana tie margi dvarai.doc
Kas naktele par naktele.doc
Kas naktelė par naktelė.doc
Kas tas miežio grūdas.doc
KIEMAN SVEČIAI SUVAŽIAVO.docx
Kieman svečiai suvažiavo.pdf
KIKILIS KIKILIS.docx
Ko broliukai markatnuoji.doc
Kol mažas buvau.doc
Kumpu snapu pelėda.doc
Kupolio rože.doc
Kur aug mona mergele.doc
Kur eisiu eisiu, kur būsiu būsiu.jpg
Kur eisiu eisiu.docx
Kur mes pažinom.docx
Kvolinosi šilo meška.docx

[Į viršų]

-------- L -------

Lakiojo dagilėlis, kalėda.docx
Leidžias saulala.doc
Leiskis saulė, tekiek mienou.docx
Lėkė trys bitukės.doc
Leliumai anta dvaro.jpg
Leliumai, oi kas vaikščiojo.doc
Liekė sakalas.docx
Lieki sakalas.doc
Lieki sakalas(1).doc
Lietuvuos bruole i vaina juoje.doc
Lydu laidu saulala.doc

[Į viršų]

-------- M -------

Mačiau ėšjuojont.doc
Mano tėvo margi dvarai.doc
Mas pėnkė bruolele (Mes penki broleliai).jpg
Medsiediu sodoj.doc
Medsiediu sodoj.docx
MEDSIEDIŲ SODOJ.docx
Mergytė mona (suskink mon kveitkelė).jpg
Mergyte mona.docx
Mes, trys broliukai.docx
Mes, trys broliukai.jpg
Mielynasis balondieli.docx
Močiute miego noriu.doc
Motula mano motula.doc
Motule tu mana.doc

[Į viršų]

-------- N -------

Ne tankiai jojau (Rėza).jpg
Negi rūstas augau.doc
Nepūskite vėjėliai.doc
Nesprok, žalias aržuolėli.docx

[Į viršų]

-------- O -------

O kano žali sodai.doc
O kas sodely pamigo.doc
O kieno dvari, leliumoj.doc
O pas mus mieste.doc
O šalna šalnelė (NEPILNA).doc
Oi an kalno an aukštojo.doc
Oi an kalno bačkelė, kalėda.docx
Oi ant kalno krasna liepa.doc
Oi ant marių ant mėlynių.docx
Oi atvažuoja šventa Kalėda.docx
Oi dyvaliau mona (1).doc
Oi dyvaliau mona.doc
Oi eisiu eisiu.doc
Oi gydra gydra.doc
Oi Juoneli, tinginielė.docx
Oi ką kalba apynėlis.docx
Oi ko žvengi žirgeli.docx
Oi lunkela lunkela.doc
Oi lunkela lunkela.jpg
Oi motin motin.doc
Oi motuš motuš.doc
Oi siunta siunta.doc
Oi sodai, sodai.doc
Oi teka bėga vakarinė žvaigždelė.docx
Oi tu dziemed.doc
Oi tu klevai, klevai.docx
Oi tu pušele linguonėle.doc
Oi tu pušele linguonėle.jpg
Oi tu rugeli, brangus grūdeli.docx
Oi tu saula sauliula.doc
Oi tu, gegute, leliumoj.docx
Oi, ant kalnelio, ant aukštojo.doc
Oi, ant kalnelio, ant aukštojo.jpg
Oi, aš paklausiu.doc
Oi, aš pjaunu pjovėjėlė.docx
Oi, ką kalba apynėlis.doc
Oi, karaivi, karaiveli.docx
Oi, kelias kelias.doc
Oi, mes broliai du du du.docx
Oi, žirge žirgeli.doc
Onksti ryta keldama.doc

[Į viršų]

-------- P -------

Padainouso dainuželė (1).doc
Padainouso dainuželė.doc
Pajauniukai rituliai.docx
Pajūrėly pamarėly.doc
Palaisiu pavų (atitartinė).docx
Palydek sesula.doc
Palydek sesula.docx
Par beržyneli.doc
Par girele juojau.doc
Par kėimeli eidamas.doc
Par sela juojau.doc
Par serbinteli krūmeli.docx
Par šilalį jojo (Ukmergės raj.).jpg
Parbėg laivelis.doc
Pasėjau kanapę, rūta.doc
Pasėjau kvieteli.doc
Pasėjau linelius.doc
Pasijiemės švėisi dalgi.docx
Pašovė tėvelis du žvirblelius.doc
Pastačiau butelį.docx
Pavasario dienelę.doc
Per girelę jojau.doc
Per girią jojau.docx
Per kalnelį per aukštąjį.docx
Per kalnelį per aukštąjį.jpg
Pijokeli laidokeli.doc
Pirš man iš Danskos (Rėza).jpg
Pjaun bernielis lonkuo šėina.docx
Plaukė pylelė (Medingėnų).jpg
Po daržužį vaikščiojau.doc
Po šermukšneliu.docx
Pralėkdamas bitinėlis pro drevę.doc
Prašom, svečė, keminėt.doc

[Į viršų]

-------- R -------

RASŲ DAINOS.doc
Runda.jpg
Rūta žalioj, jau vakaras vakarėlis.docx

[Į viršų]

-------- S -------

Sakalėli, sierasai.docx
Saldus alutis padarytas.doc
Saulałė raudona.doc
Saulė rieda dangumi (atitartinė).docx
Sėdi broliai už stalelio.docx
Siųsčia paslelį.doc
Skyniau skyniau skynimėlį.docx
Sodzino brolis obelėlį.docx
Strazde strazdeli.docx
Stuovėjė bernielis ont aukšta kalnelė.doc
Stuoviek bernieli adyna.doc
Stuoviek, berneli, adyna.docx
Stuovu ont tėltelė.doc
Supkit mane supėjėliai.docx
Susikalbėjo.doc
Sutamo tamo (ilgesnis var.).jpg
Svečiai svečiai.docx
Sveiki gyvi, sveteliai.doc
Svetimos šalelės neslauni broleliai.doc

[Į viršų]

-------- Š -------

Šalia kelio karčiamėlė.docx
Šėn naktelė par naktelė.docx
Šėriau žirgytį (Rėza).jpg
Šėriau žirgytį.docx
Šią naktelę miego nemiegojau.doc
Šienapjūtės daina.docx
Šin nakteli par naktelį.doc
Šviesi saulė tekėjo.docx
Švinta Jona vakarėlį.docx

[Į viršų]

-------- T -------

Tai dailu gerti.docx
Tai genelio genumai.doc
Tekėk mergyte, tekėk jaunoji.jpg
Tu pucine.docx
Tu, lapela langvapėde.docx
Tu, lapela, kytra paukšte.docx
Tykumai dienelas.doc

[Į viršų]

-------- U -------

Uliokim, braliukai.doc
Uoj tu rugeli.doc
Uoj ūžkit, ūžkit (1).docx
Uoj ūžkit, ūžkit.docx
Uona Pelicijuona.doc
Utarnyke taip anksti rytelį.docx
Už girių girių ugnelė degė.docx
Už jūrių marių, už vandenėlių.doc
Už jūrių marių.doc
Už jūrių marių.docx
Užaugino mani motinala.doc
Užteka saulužė daulėliu lėliu.docx
Užteka teka šviesi saulelė.docx
Užteka teka.doc
Užtekėjo šviesus mėnuo.doc

[Į viršų]

-------- Ų -------


[Į viršų]

-------- Ū -------


[Į viršų]

-------- V -------

Vai ant kalno ant kalnelio.doc
Vai atabėga baikštus elnelis.jpg
Vai kur tu buvai, bernyti mano.docx
Vai tu rugeli.docx
Vai tu žirgeli (atitartinė).docx
Vaikščiuo panas pamareles.docx
Vakarinė žvaigždelė visą dangų išvaikščiojo.docx
Vaksciuo mergele pajures.doc
Vėso keliu raitas juojau.docx
Viduj žalios girelės.jpg
Vidurin laukų grūšelė stovėjo.docx
Vidury lauko stovi grūšelė, kalėda.docx
Vidury lauko stovi grūšelė.doc
Vienoj gražioj vietelėj.doc
Visi bajuora.txt
Vo kaip aš jojau.doc
Vuo kor vedo esem.doc
Vuoj žinau, žinau.doc

[Į viršų]

-------- Z -------


[Į viršų]

-------- Ž -------

Žalia volungėla.doc
Žaliami sodi obelėlė.docx
Žaliami sodi obelėlė.jpg
Žanijosi mūsų broliai.doc
Žiūriu aš pra lungų.docx
Žiūriu žiūriu pro lunga.doc

[Į viršų]

Artimiausi renginiai

<<  <  Kovas 2023  >  >>
 Pr  An  Tr  Kt  Pn  Šš  Sk 
    1  2  3  4  5
  6  7  8  9101112
13141516171819
20212223242526
27282930  
Go to top