Vieta. Mokykla, kurioje ir šalia kurios vyksta visas veiksmas, šalia nedidelio miškelio, greta ganosi karvutės, krypuoja ančių šeimynėlė... Už kelių šimtų metrų savo vandenis purslena Užupė – tikra palaima sušilusiems šokėjėliams bet kuriuo paros metu. Šalia dvi parduotuvės, nepaliaujamai tiekusios visiems įvairiausių skaniausių ledų (ir ne tik) porcijas. Pjaunami aukso spalvos laukai aplinkui ir šviežių obuoliukų kvapas jau primena, jog vasara pasiekė savo brandą..

 
Andriaus Juodpusio nuotrauka
 
Ratilio kelionė po Aukštaitiją liepos 20-22
 
I diena, penktadienis, Pauliaus veizėtuvais
 
Iš Vilniaus važiavome miškais, maloniais akiai ir šaukiančiais sustoti, viliojančiais minkšta paklote, pušų kvapu ir grybų gausa. Pirma stotelė netoli Švenčionių - Mėžionių kaime. Sustoję pradžioje, išėjome žygin vienintele kaimo gatve ir netrukus išvydome senąsias rąstų trobas ir tvartus. Kaime šiuo metu jau įvairūs vaizdai, nuo žolėmis užžėlusių daržų iki miestietiškai išpuoselėtų vejų. Naujų savininkų
...
Ir aš ten buvau, kažką veikiau... tik...
 
 
Labai gera pavargti šokant, jausti didžiulį nuovargį kūne, o širdyje neapsakomą džiaugsmą ir dainuoti, dainuoti, dainuoti...
 
Liaudies dainos ir šokiai tai toks stebuklingas vaistas, kuris visokias ten žaizdeles ir sumušimus užgydo. Daina – kažkieno maža istorija, kurią apdainavus „lengviau an dūšios pasidaro“, lyg nusimetus dar vieną grubumo akmenį. Štai, gyvenam kitų gyvenimus, bet užtat, kaip jausmingai ir melodingai.. Čia yra maža paslaptis, maža lietuvių
...
Kurtuvėnuos 2012 gegužės 13Pravda? (tiesa)
 
Pavasariop būdava atein toks čėsas, kap jaunimas susrenka kurion tai sodybon ir linksminas lig pirmų užgiedant. Kožnų kartų vis kiton vieton. Aniem būdavo visai nesvarbu nei prastas oras nei ty kokios bėdos, bile tik pasbūt ir inslinksmyt. Ir prisgalvodavo jiej visokių žaidimų, sbitkių, pokštų visokių, zabovų. O dainų, dainų... Kap užtraukdavo tai kitam kaimi galėdavai užgirsc.  
 
-Nepavierysi, Mariut, aš kokių čiūdnų jaunimų matiau!...
-Nu..
-Ogi, kokį tuziną dainuojant i
...
40 TARPTAUTINIO FOLKLORO FESTIVALIO „SKAMBA SKAMBA KANKLIAI“
„RATILIO“ DALYVAVIMAS
KVIEČIAME!
 
Gegužės 24 d. (ketvirtadienis)
Teatro, muzikos ir kino muziejaus kieme (Vilniaus g. 41)
20.00 val. Šokėla šokoŠokame sutartines.
21.00 val. CD ir DVD Naktišokiai-2 pristatymas.
 
Gegužės 25 d. (penktadienis)
Vilniaus senamiesčio gatvelėse (Bokšto, Šv. Kazimiero, Augustijonų, Savičiaus, Stiklių, Gaono, Universiteto g.)
21.00 val Sutartinių takas. „Ratilio“ - Augustijonų gatvėje.
 
Gegužės 26 d. (šeštadienis)
...
Noriu, kad tai taptų sava ir neatsiejama nuo draugystės...
 
Atriedėjom į Palangą vėlų penktadienio vakarą ir nieko nelaukę išbėgom pasisveikinti su jūra, jai pašokt, padainuot, savo išmonę parodyt iš tolimojo Vilniaus, tuo pačiu iš visokių Lietuvos pakampių, surinktą ir vienon vieton sudainuotą. Šeštadienį nuo ankstyvo ryto jūroje pasipliuškenę, keliavome švęsti Jurginių. Didi žemaičių ir įvairių priklydusių ansamblių eisena į Birutės parką - o tai gražumėlis ir margumėlis... Skudučių, ragų, dūdmaišių, įvairių paukščiukų,
...
Du ratiliokai kuria šeimą (Vilma ir Vaidas). O ką tai reiškia ratiliokėms? Mergvakaris!!! Ką tai reiškia ratiliokams?... (retorinis atsakymas)... Kad viskas taip puikiai ir sklandžiai gautųsi, ilgai ruošėmės ir kaupėmės.
 
Oi kaip gera buvo... Juk mes buvom tradicijos židiny - pinant vainiką dainavom aktualius dalykėlius jaunystei ir mergystei palydėti. Dainų ir apeigų tikslas – atsisveikinti su jaunyste verkimo būdu, deja, tikslo nepasiekėm. Et... Nors pastangų būta.
 
Per šį mergvakarį įvyko
...
Paskutinį kovo šeštadienį Vilniaus ansambliai ir ugnies šokėjai budino Šventaragio slėnį.  Saulei nusileidus sugaudė ragai, pučiami „ratiliokų“, ir įsižiebė fakelai šokėjų rankose. Mušant būgnui, vienas po kito jie apsupo pirmąjį kiaušinį slėnyje, šokdami aplink jį tamsėjančiam slėny tarsi norėdami pažadinti kiaušinį iš miego.  Greit visas slėnio parkas sužibo žvakių šviesa, o šokėjams pinant ugnies kasą antro kiaušinio link pasigirdo giedorių giesmės kiaušiniui ir žemei ir taip prie visų
...
 
Ratiliokai susitarę,
Žiemai jie paskelbė karą.
 
Apsitaisę, pasipuošę,
Visi puikiai pasiruošę.
 
Eisena jau prasidėjo,
Žiema, žiema, bėk iš kiemo!
 
Su šūksmais ir ryžtu begaliniu,
Rotušės link traukia minios.
 
Ruporas jau skelbia šventės pradžią,
Klounas talentų konkursą atidarė.
 
Štai ožys, puiki bobutė,
Breiką tuoj sušoks meškutė!
 
O ožys nenusileidžia,
Traukia dainą pilna gerkle!
 
Ir bobutė ne iš kelmo,
Ji repuot beatbox‘u gali!
 
Šitiek talentų, kur tai matyta,
Išmanumas jų neapsakytas!
 
Visi šėlsta,
...

2012 Vasario 15-ąją, Lietuvos vastybės atkurimo dienos proga, Vilniuje, 15.00 val. ant Tauro kalno, vyks visuomenės sueiga Tautos namų idėjai ir jos simbolinėms asmenybėms paminėti. Šiame minėjime dalyvaus ir Vilniaus universiteto folkloro ansamblis “Ratilio”. Renginio organizatoriai - Vilniaus savivaldybė ir Signatarų namai. Kviečiame ir Jus!

VISŲ LAIKŲ - VISŲ IŠMATAVIMŲ - VISŲ DIMENSIJŲ RATILIOKUS
 
KVIEČIAME
 
Į NEEILINĮ - ANTRĄJĮ SUSISPIETIMĄ!
 
KADA: 2012 SAUSIO 21 dieną 16.00 val.
 
KUR: REPETICIJŲ VIETOJE (Čiurlionio g. 21, įėjimas pro Gamtos mokslų fakultetą)
 
DIENOTVARKĖJE: 10 ratiliokinių prisakymų
 
1. Neeilinio spiečiaus ratiliokiniai klausimai. Pasisako numatytieji lektoriai, nenumatytieji pasisako, kodėl negali patylėti.
2. Geros nuotaikos užkandžiai (receptais dalinasi moterys, vyrai nesirauko)
3. Geros nuotaikos kokteiliai
...
Reikia pripažinti – ratiliokų ratas yra kažkoks klanas, iš kurio sunku išeiti. Greičiausiai, tai net neįmanoma, nes kai jau kartą įeini, tai amžiams patampi ratilioku, nesvarbu, ar vaikštai į repeticijas, ar ne, ar dar tebesi studentas, ar jau nebe, ar esi vienas (bet ne vienišas ;) ), ar jau ir šeimyną įsitaisei ir pan. Žodžiu, čia jau kažkoks reiškinys darosi...
 
Taigi taip nutiko, kad dalis šio klano narių priėmė Mileškų Justinos kvietimą ir susirinko Bubių kaime palydėt Senuosius, pilnus įvykių
...
Kaip ir kasmet, prieš Kalėdas, Ratilio ansamblio nariai rinkosi šventiniam vakarui, pabūti kartu ir pasidalinti metų džiaugsmais. Šiais metais Kalėdinis vakaras sutapo su svarbiu pasirodymu. Ratiliokai prezidentūroje koncertavo moksleiviams, kurie 2011 m. tapo įvairių tarptautinių olimpiadų laureatais. Laureatus pasveikino Prezidentė, jiems buvo skirtos Ratilio atliekamos senosios lietuvių dainos ir muzika.
 
Vėliau, tą patį vakarą, visas Ratilio ansamblis sugūžėjo į Marceliukės klėtį, kur vyko tradicinis
...

 

Gruodžio 16 d. (penktadienį) 17 val. visi sutartinių gerbėjai kviečiami į vakarą-koncertą „Kadu buva, kadujo“, kuris vyks Lietuvos dailės akademijos Gotikos salėje (Maironio g. 6).

Sutartines giedos ir tradiciniais muzikos instrumentais gros skirtingų kartų atlikėjai: sutartinių grupės „Trys keturiose“ (Vilnius), „Sasutalas“ (Kaunas), „Marti“ (Šiauliai), „Dobile“ (Švenčionys), folkloro ansamblių „Sadauja“, „Dijūta“, „Ratilio“, „Reketukas“, „Viršulis“ (Vilnius), „Kupkėmis“ (Kupiškis), „Seluona“ (Zarasai) dalyviai.

Koncertą ves

...
Gruodžio 5 dieną Vilniaus rotušėje buvo surengtas Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos (ESBO) regiono nevyriausybinių organizacijų narių sutikimas. Galiu pasakyti tik tiek, kad saugumas prasideda nuo bendradarbiavimo, bendradarbiavimas nuo bendravimo, o bendravimas nuo šokių!
 
Taigi svečiams rotušėje nuobodžiauti neleido Ratilio ir Sutaras, o visam vakarui vadovavo charizmatiškoji Zita Kelmickaitė. Svečiai galėjo paskanauti lietuviškų patiekalų, pašokti šokių ir paklausyti dainų.
...

Kaip yra nuostabu, kad atėjo naujų mokslo metų pradžia! Būdami Vilniaus Universiteto folkloro ansamblio "Ratilio" nariais mes tikrai džiugiai švenčiame šią progą, nes rugsėjo 1-oji reiškia naują sezoną mūsų šauniam studentų kolektyvui: vėl koncertai, naujos pasirodymų programos, išsiilgti festivaliai ir kiti jaunatviški džiaugsmai laukia mūsų. Taigi jau rugsėjo pirmąją iškilmingai dalyvaudami Vilniaus Universiteto šventėje mes galėjome prisiminti, kaip yra gera priklausyti tokiam garbingam ir

...

Už jūrų marių, už mėlynųjų važiavo Ratiliokai į studentų folkloro festivalį Klaipėdoje "O kieno žali sodai". Ir kaip visada smagumas prasideda tik Ratiliokams susibėgus į krūvą: susveikinom iškilia gimtadienio proga instrumentinės grupės vadovę mielą Kristiną (net ir su nevažiuojančiais Klaipėdon ansamblio nariais) ir taip gerai pradėję ir mielai saviškių išlydėti patraukėm tolimon kelionėn.Išskirtina džiaugsminga mūsų kompanijos pasipildymo aplinkybė - į Klaipėdą važiavo jaunoji Čepulių

...

Mes, ratiliokai, esame ne tik vieno ansamblio nariai, bet ir tikri draugai, kurie vieni be kitų negali ir per svarbiausias metų šventes… Jau net įsivaizduoti sunku, kad stebuklingas Rasų (kitaip dar Joninėmis vadinamų) laikas nebūtų palydimas ratiliokų dainų, šokių ir juoko... Paprastai Rasos švenčiamos jaukioje Ainės sodyboje, tačiau šiemet susiviliojom Ievos kvietimu ir patraukėm į Šiaulių kraštą.

Iki penktadienio pietų visi susirinkome Linartuose pas Ievutę ...

Skaityti toliau

Kaip ir kiekvienais metais balandžio mėn. gale ratiliokų kompanija patraukė į Palangą – Jurginių švęsti! Šventė buvo atidėta savaite vėliau, nes juk Jurgis susiženijo su šv. Velykomis, tad švenčiama buvo Jorė.

Kelionė prasidėjo nuo Čiurlionio g. Gavom didelį autobusą, tad vietos buvo užtektinai. Į Palangą nubildėjome apie 13 val. Pirmiausia, įsikūrėme poilsio namuose „Zunda“, o paskui visi gražiai apsitaisę nukeliavome į Dobilo gyvenvietės žirgyną. O čia buvo pilna atrakcijų: maitinti žirgus duona,

...

Apie tai ką matėm ir ką veikėm, su užuominom į tai, ką išgyvenom

Vilnius – Sankt Peterburgas – Petrozavodskas

1 diena – 2011 m. gegužės 31

Iš VEKC išvažiavome tuoj po 5 val. ryto,pakeliui pačiupom pramigusią susigėdusią Kristiną. Važiavome Molėtų plentu, toliau per Zarasus, apie 8 val. kirtom Latvijos sieną, apie 11 val. – Rusijos. Iškraustė iš autobuso su daiktais, sėkmingai praėjom patikrinimą, o pravažiavę muitinę plojom delnais („Tai kurie ten gyvūnai susilaukia daugiausia plojimų?“).

...

Artimiausi renginiai

<<  <  Liepa 2024  >  >>
 Pr  An  Tr  Kt  Pn  Šš  Sk 
  1  2  3  4  5  6  7
  8  91011121314
151617181920
22232425262728
293031    

Naujausi leidiniai

Paremkite mus

Go to top